درس های دوره ریاضی

در صورت خرید تمام درس های این دوره پرداخت شما شامل 50% تخفیف می باشد

درس های انتخاب شده دوره ریاضی


قابل پرداخت : 0 تومان

قابل پرداخت : 0 تومان

قیمت کل دوره : 80000 تومان


هیچ درسی برای خرید انتخاب نشده است
فیزیک 3 ریاضی

فیزیک  3  ریاضی

تعداد فیلم : 4

مدرس : پدرام رحمتی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
فیزیک پایه ریاضی

فیزیک پایه ریاضی

تعداد فیلم : 8

مدرس : امیر حسین اسلامی

قیمت : 35000 تومان

نمایش این درس
حسابان 2

حسابان 2

تعداد فیلم : 4

مدرس : عادل حسینی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
ریاضی پایه ریاضی

ریاضی  پایه ریاضی

تعداد فیلم : 4

مدرس : عادل حسینی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
هندسه پایه

هندسه پایه

تعداد فیلم : 4

مدرس : میلاد موسوی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
هندسه 3

هندسه 3

تعداد فیلم : 4

مدرس : میلاد موسوی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
گسسته

گسسته

تعداد فیلم : 4

مدرس : عزیز الله علی اصغری

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
شیمی پایه

شیمی پایه

تعداد فیلم : 4

مدرس : ساسان اسماعیل پور

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
شیمی3

شیمی3

تعداد فیلم : 4

مدرس : علی سلوکی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس