درس های دوره تجربی

در صورت خرید تمام درس های این دوره پرداخت شما شامل 50% تخفیف می باشد

درس های انتخاب شده دوره تجربی


قابل پرداخت : 0 تومان

قابل پرداخت : 0 تومان

قیمت کل دوره : 70000 تومان


هیچ درسی برای خرید انتخاب نشده است
ریاضی 3 تجربی

ریاضی 3  تجربی

تعداد فیلم : 4

مدرس : محمد جواد محسنی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
فیزیک 3 تجربی

فیزیک 3   تجربی

تعداد فیلم : 4

مدرس : سیاوش فارسی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
فیزیک پایه تجربی

فیزیک پایه تجربی

تعداد فیلم : 7

مدرس : امیر حسین اسلامی

قیمت : 30000 تومان

نمایش این درس
شیمی پایه

شیمی پایه

تعداد فیلم : 4

مدرس : ساسان اسماعیل پور

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
شیمی3

شیمی3

تعداد فیلم : 4

مدرس : علی سلوکی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
زیست شناسی پایه

زیست شناسی پایه

تعداد فیلم : 4

مدرس : مجتبی عطار

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
زیست شناسی 3

زیست شناسی 3

تعداد فیلم : 4

مدرس : سروش صفا

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
ریاضی پایه تجربی

ریاضی پایه تجربی

تعداد فیلم : 4

مدرس : عباس اسدی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس