درس های دوره انسانی

در صورت خرید تمام درس های این دوره پرداخت شما شامل 50% تخفیف می باشد

درس های انتخاب شده دوره انسانی


قابل پرداخت : 0 تومان

قابل پرداخت : 0 تومان

قیمت کل دوره : 90000 تومان


هیچ درسی برای خرید انتخاب نشده است
ریاضی 3 انسانی

ریاضی 3 انسانی

تعداد فیلم : 4

مدرس : امیر زراندوز

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
علوم و فنون 3

علوم و فنون 3

تعداد فیلم : 4

مدرس : محمد نورانی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
جامعه شناسی پایه

جامعه شناسی پایه

تعداد فیلم : 4

مدرس : هژبر رحیمی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
جامعه شناسی 3

جامعه شناسی 3

تعداد فیلم : 4

مدرس : آزیتا بیدقی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
عربی پایه

عربی پایه

تعداد فیلم : 6

مدرس : سید محمد علی مرتضوی

قیمت : 25000 تومان

نمایش این درس
عربی 3

عربی 3

تعداد فیلم : 5

مدرس : ابراهیم غلامی نژاد

قیمت : 20000 تومان

نمایش این درس
فلسفه و منطق پایه

فلسفه و منطق پایه

تعداد فیلم : 4

مدرس : محمود فخوری

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
فلسفه منطق 3

فلسفه منطق 3

تعداد فیلم : 4

مدرس : محمود فخوری

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
روانشناسی

روانشناسی

تعداد فیلم : 4

مدرس : وحید دهقان

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
ریاضی پایه انسانی

ریاضی پایه انسانی

تعداد فیلم : 4

مدرس : مهسا عفتی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
اقتصاد

اقتصاد

تعداد فیلم : 4

مدرس : سارا شریفی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
علوم فنون پایه

علوم فنون پایه

تعداد فیلم : 4

مدرس : محمد نورانی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
تاریخ پایه

تاریخ پایه

تعداد فیلم : 5

مدرس : حبیبه محبی

قیمت : 20000 تومان

نمایش این درس
تاریخ 3

تاریخ 3

تعداد فیلم : 2

مدرس : حبیبه محبی

قیمت : 5000 تومان

نمایش این درس