درس های دوره عمومی

در صورت خرید تمام درس های این دوره پرداخت شما شامل 50% تخفیف می باشد

درس های انتخاب شده دوره عمومی


قابل پرداخت : 0 تومان

قابل پرداخت : 0 تومان

قیمت کل دوره : 30000 تومان


هیچ درسی برای خرید انتخاب نشده است
دین و زندگی پایه

دین و زندگی پایه

تعداد فیلم : 4

مدرس : محمد فخرالدین مرشدی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
دین و زندگی 3

دین و زندگی 3

تعداد فیلم : 4

مدرس : محمد رضایی بقا

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
عربی پایه

عربی پایه

تعداد فیلم : 5

مدرس : سید محمد علی مرتضوی

قیمت : 20000 تومان

نمایش این درس
عربی 3

عربی 3

تعداد فیلم : 4

مدرس : ابراهیم غلامی نژاد

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس