درس های دوره امتحان نهایی رشته تجربی

درس های انتخاب شده دوره امتحان نهایی رشته تجربی


قابل پرداخت : 0 تومان

قابل پرداخت : 0 تومان


هیچ درسی برای خرید انتخاب نشده است
فیزیک 3 دوازدهم

فیزیک 3 دوازدهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : محمد قریب

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
زیست 3 دوازدهم

زیست 3 دوازدهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : محسن مرجانی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
ریاضی 3 دوازدهم

ریاضی 3 دوازدهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : روزبه سيگارودي

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
زیست شناسی دهم

زیست شناسی دهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : محسن مرجانی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
زیست شناسی یازدهم

زیست شناسی یازدهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : محسن مرجانی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
فیزیک دهم

فیزیک دهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : محمد قریب

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
فیزیک یازدهم

فیزیک یازدهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : محمد قریب

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
ریاضی یازدهم تجربی

ریاضی یازدهم تجربی

تعداد فیلم : 4

مدرس : روزبه سيگارودي

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس