درس های دوره امتحان نهایی رشته ریاضی

درس های انتخاب شده دوره امتحان نهایی رشته ریاضی


قابل پرداخت : 0 تومان

قابل پرداخت : 0 تومان


هیچ درسی برای خرید انتخاب نشده است
فیزیک دهم ریاضی

فیزیک دهم ریاضی

تعداد فیلم : 3

مدرس : محمد قریب

قیمت : 10000 تومان

نمایش این درس
فیزیک 2 یازدهم

فیزیک 2 یازدهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : محمد قریب

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
هندسه 3 دوازدهم

هندسه 3 دوازدهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : پژمان عبدالهیان

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
هندسه 3 دوازدهم

هندسه 3 دوازدهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : حمید پویان

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
گسسته دوازدهم

گسسته دوازدهم

تعداد فیلم : 3

مدرس : عزیز الله علی اصغری

قیمت : 10000 تومان

نمایش این درس
حسابان یازدهم

حسابان یازدهم

تعداد فیلم : 3

مدرس : روزبه سيگارودي

قیمت : 10000 تومان

نمایش این درس
حسابان 2 دوازدهم

حسابان 2 دوازدهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : روزبه سيگارودي

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
فیزیک 3 دوازدهم

فیزیک 3 دوازدهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : سیاوش فارسی

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس