درس های دوره آمادگی آزمون تیزهوشان

درس های انتخاب شده دوره آمادگی آزمون تیزهوشان


قابل پرداخت : 0 تومان

قابل پرداخت : 0 تومان


هیچ درسی برای خرید انتخاب نشده است
استعداد تحلیلی ششم

استعداد تحلیلی ششم

تعداد فیلم : 5

مدرس : فاطمه راسخ

قیمت : 20000 تومان

نمایش این درس
استعداد تحلیلی هفتم

استعداد تحلیلی هفتم

تعداد فیلم : 4

مدرس : فاطمه راسخ

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس