درس های دوره معرفی رشته های دانشگاهی - تجربی

درس های انتخاب شده دوره معرفی رشته های دانشگاهی - تجربی


قابل پرداخت : 0 تومان

قابل پرداخت : 0 تومان


هیچ درسی برای خرید انتخاب نشده است
دندان پزشکی

دندان پزشکی

تعداد فیلم : 1

مدرس : محسن آدینه وند

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
داروسازی

داروسازی

تعداد فیلم : 1

مدرس : سیروس احدی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

تعداد فیلم : 1

مدرس : فیروزه علی احمدی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
بینایی سنجی

بینایی سنجی

تعداد فیلم : 1

مدرس : تقی نقدی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
پرستاری

پرستاری

تعداد فیلم : 1

مدرس : گیتی صنعتی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
اتاق عمل

اتاق عمل

تعداد فیلم : 1

مدرس : مطهره موسوی نیا

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
هوشبری

هوشبری

تعداد فیلم : 1

مدرس : سهیل آصفی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مامایی

مامایی

تعداد فیلم : 1

مدرس : خانم رضایی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
کاردرمانی

کاردرمانی

تعداد فیلم : 1

مدرس : حنانه پورسلیمی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
فوریت پزشکی

فوریت پزشکی

تعداد فیلم : 1

مدرس : حسین فتحی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

تعداد فیلم : 1

مدرس : حسین غلامی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
رادیولوژی

رادیولوژی

تعداد فیلم : 1

مدرس : مهری ابراهیمی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
بهداشت محیط و حرفه ای

بهداشت محیط و حرفه ای

تعداد فیلم : 1

مدرس : هانیه خدایی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
دامپزشکی

دامپزشکی

تعداد فیلم : 1

مدرس : سجاد عبیری

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
گفتار درمانی

گفتار درمانی

تعداد فیلم : 1

مدرس : امیررضا عشقی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

تعداد فیلم : 1

مدرس : ندا تالشی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی

تعداد فیلم : 1

مدرس : محسن رحیمی نژاد

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی

تعداد فیلم : 1

مدرس : ساناز فرجی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
روانشناسی

روانشناسی

تعداد فیلم : 1

مدرس : فاطمه امیرخانی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
اقتصاد

اقتصاد

تعداد فیلم : 1

مدرس : علی صفدری

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
پزشکی - فرشید اینانلو

پزشکی - فرشید اینانلو

تعداد فیلم : 1

مدرس : فرشید اینانلو

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
پزشکی - محمد احدی فرد مقدم

پزشکی - محمد احدی فرد مقدم

تعداد فیلم : 1

مدرس : محمد احدی فرد مقدم

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
پزشکی - امیرحسین مراد آبادی

پزشکی - امیرحسین مراد آبادی

تعداد فیلم : 1

مدرس : امیرحسین مراد آبادی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
پزشکی - هانیه شهریاری

پزشکی - هانیه شهریاری

تعداد فیلم : 1

مدرس : هانیه شهریاری

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
پزشکی - علی قادری منش

پزشکی - علی قادری منش

تعداد فیلم : 1

مدرس : علی قادری منش

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
پزشکی - مرتضی قهرمانی

پزشکی - مرتضی قهرمانی

تعداد فیلم : 1

مدرس : مرتضی قهرمانی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
پزشکی - مهدی موسوی

پزشکی - مهدی موسوی

تعداد فیلم : 1

مدرس : مهدی موسوی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
پزشکی - کورش کبیر

پزشکی - کورش کبیر

تعداد فیلم : 1

مدرس : کورش کبیر

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
پزشکی - مجتبی حاج صفر علی

پزشکی - مجتبی حاج صفر علی

تعداد فیلم : 1

مدرس : مجتبی حاج صفر علی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
پزشکی - مجتبی یعقوبی

پزشکی - مجتبی یعقوبی

تعداد فیلم : 1

مدرس : مجتبی یعقوبی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
پزشکی - ثنا استقامت

پزشکی - ثنا استقامت

تعداد فیلم : 1

مدرس : ثنا استقامت

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
تغذیه

تغذیه

تعداد فیلم : 1

مدرس : آناهیتا ناصحی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

تعداد فیلم : 1

مدرس : افشین امیری

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس