درس های دوره معرفی رشته های دانشگاهی - ریاضی

درس های انتخاب شده دوره معرفی رشته های دانشگاهی - ریاضی


قابل پرداخت : 0 تومان

قابل پرداخت : 0 تومان


هیچ درسی برای خرید انتخاب نشده است
مهندسی برق

مهندسی برق

تعداد فیلم : 1

مدرس : علی صالحی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

تعداد فیلم : 1

مدرس : مهدی رستگار دوست

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
it مهندسی

it مهندسی

تعداد فیلم : 1

مدرس : مهیار قراییان

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی کامپیوتر - مسعود تاجفرد

مهندسی کامپیوتر - مسعود تاجفرد

تعداد فیلم : 1

مدرس : مسعود تاجفرد

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی هوافضا

مهندسی هوافضا

تعداد فیلم : 1

مدرس : محسن مجیدی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

تعداد فیلم : 1

مدرس : محمدرضا عبدالرحیمیان

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

تعداد فیلم : 1

مدرس : خشایار بیاتی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی معماری

 مهندسی معماری

تعداد فیلم : 1

مدرس : پویا کتانی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی نقشه

مهندسی نقشه

تعداد فیلم : 1

مدرس : محسن عابدی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی

تعداد فیلم : 1

مدرس : ساناز فرجی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی

تعداد فیلم : 1

مدرس : محسن رحیمی نژاد

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
شیمی کاربردی

شیمی کاربردی

تعداد فیلم : 1

مدرس : امید قاسملو

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
فیزیک

فیزیک

تعداد فیلم : 1

مدرس : شهره فریدی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

تعداد فیلم : 1

مدرس : مجتبی رضایی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی مواد

 مهندسی مواد

تعداد فیلم : 1

مدرس : مهیار نامدار

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی پلیمر

مهندسی پلیمر

تعداد فیلم : 1

مدرس : میلاد ایران نژاد

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی معدن

مهندسی معدن

تعداد فیلم : 1

مدرس : علی قنبری

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی نفت

مهندسی نفت

تعداد فیلم : 1

مدرس : یوسف حق شناس

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر

تعداد فیلم : 1

مدرس : کارو صحافی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی عمران

مهندسی عمران

تعداد فیلم : 1

مدرس : امید علیزاده

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی مکانیک ساخت و تولید

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

تعداد فیلم : 1

مدرس : محمدحسین یزدی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی شهرسازی

مهندسی شهرسازی

تعداد فیلم : 1

مدرس : مائده صدیق

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
ریاضی محض

ریاضی محض

تعداد فیلم : 1

مدرس : حامد فریدفر

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مهندسی کامپیوتر - فرزاد یعقوبی

مهندسی کامپیوتر - فرزاد یعقوبی

تعداد فیلم : 1

مدرس : فرزاد یعقوبی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس